Om Valentine

 • Nasjonalitet: Norsk

 • Rigg: Gaffelskonnert

 • Høyde: 23 meter

 • Lengde: 21 meter / 70 fot

 • Bredde: 5 meter / 16 fot

 • Dypgående: 2.7 meter

 • Motorfabrikat: Scania

 • Motorstørrelse: 250 hk

 • Antall seil: 9

 • Brutto tonnasje: 40 tonn

 • Antall køyer skipperlugar: 3

 • Antall køyer i salong: 8

 • Antall køyer forpigg: 9

 • Totalt antall soveplasser: 20

 • Toaletter: 3

Skutas Historie

Valentine ex Lunik ex Rangøy ble bygget ved Vågland båtbyggeri ved Kristiansund i 1942-43 og ble visstnok senket direkte for at Tyskerne ikke skulle beslaglegge skøyta. Etter krigen ble skøyta ble hevet og ferdigstilt som fiskefartøy. Opprinnelig var Rangøy bygget som en 58 fot kutter men senere forlenget til 70 fot slik den fremstår i dag. Lunik ble innkjøpt til Fredrikstad i 1991 av Robert Tågerud, Rune Tharaldsen og Jon Kristiansen. De hadde en målsetning om å bygge om fartøyet til fritidsbåt under seil. Senere ble også Knut Sørensen og Stein Waaler med på prosjektet.

Det ble raskt klart at det var behov for store reparasjoner ombord, og planene utviklet seg til en fullblods seilskute. Resultatet ble en littutfordrende, men staselig og effektiv rigg. Skroget ble nærmest totalt fornyet over vann hvor både spant, hud og all garnering ble fornyet.
Alle dekksbjelker ble skiftet og nytt dekk og dekkshus ble bygget etter god tradisjon.

Det ble etterhvert også klart at alle eierne ønsket at skuta skulle bil byens egen skute. Skuta fikk nytt navn og ble døpt til Valentine.
Prosessen og målet beveget seg videre, dette bidro også til at miljøet utviklet seg og flere båter kom til. Valentine ble også benyttet som spydspiss for å markedsføre Fredrikstad som skuteby opp mot første gangs søknad som vertskapsby for den gang Cutty Sark Tall Ships Races.

Første prøvetur gikk til Ålborg i1999 dog kun for egen maskin da seilene ennå ikke var laget. Disse kom på plass i år 2000 og Valentine ble samtidig godkjendt for 46 personer på dagstur og 30 på overnatting. Senere på samme året ble Maritime Center Fredrikstad etablert og i 2001 var første hele driftsår. I det hele et spennende, krevende og lærerikt prosjekt hvor det til sammen er nedlagt ca 35000 effektive dugnadstimer og noen millioner kroner fra 5 ildsjeler som skaffet Fredrikstad en flott skute. På mange måter kan det sies at Valentine var selve grunnmuren og fundamentet for hele det maritime miljøet som i dag finnes i Fredrikstad og på Isegran.